Veterinär

Veterinär

 

Medicvents effektiva andnings- och evakueringssystem för läckage- och överskottsgaser kan också användas vid anestesi av djur. Den specialanpassade masken passar de flesta djur vid användande av larynxmask. Systemet ger ett utmärkt skydd för personalen då de inte utsätts för läckande gaser. Det finns studier på användandet av Medicvents evakueringssystem på djur.

Läs om studien här eller kontakta oss för mer information:

“Vi satsar på bästa arbetsmiljön och känner oss trygga med ett så effektivt system.”

Ann Heine
Chefsveterinär

Lunds Djursjukhus har under 2016 byggt till sina lokaler och i samband med detta installerat Medicvents Centralsystem.  Anne Heine, chefsveterinär, tycker det är viktigt att satsa på arbetsmiljön och inte utsätta personalen för onödiga risker, inte minst eftersom andelen tjejer i reproduktiv ålder är hög.