Förlossning

 Förlossning

 

Lustgas ger god, praktisk och väl beprövad smärtlindring under förlossningar, och är mycket uppskattad av barnmorskor och blivande mödrar. I Sverige är det den vanligaste smärtlindringsmetoden.

Det är dock viktigt att minimera läckande lustgas eftersom detta är ett allvarligt problem för arbetsmiljön. Personal kan få huvudvärk, illamående och trötthet och även riskera spontana aborter. Lustgas är dessutom en skadlig växthusgas, så alla vinner på att minimera läckaget.

Vid förlossning rekommenderar vi Dubbelmask med nackband. Masken håller sig alltid nära och kan fånga upp mammans utandningsluft när masken inte används. Mamman kommer även snabbt åt masken när nästa värk är på ingång. Vissa förlossningar kombinerar Dubbelmask med hakmask för ett ännu mer effektivt utsug.

 

Dubbelmaskens funktion

Dubbelmasken består av en hård yttermask av genomskinlig Polysulfon och en mjuk innermask av genomskinlig silikon. Mellan ytter- och innermask finns en spalt där läckande gaser sugs ut via kopplingshuset och evakueringsslangar. Kopplingshuset sammankopplar Dubbelmasken med aktuellt slangsystem (standard ISO-kona).

 

 

Handhavandet av masken är viktigt för att optimera evakueringen av läckande lustgas. Särskilt viktigt är det när den blivande mamman själv administrerar masken.

Se gärna informationsfilm från 1177  ”Så andas du lustgas”. Se filmen här 

Läs mer om lustgas vid förlossning.

 ”Dubbelmasken ventilerar bort den utandade gasen och minskar risken för vårdpersonal .”

 

Källa: Anestesigaser vid förlossning, i ambulanser och inom veterinärvård. Mätprojekt Arbetsmiljöverket 2005–2007. Stockholm: Arbetsmiljöverket; 2008. Rapport 2008:4.  

 

Produkter inom förlossning

Lägg till de produkter du är intresserad av och skicka in via knappen förfrågan så återkommer vi med aktuellt pris och produktinfo.