Bensåg med tillbehör

Art. nr. 150010

Bensåg för Patovac samt blad

Bensåg oscillerande art.nr 150110

Bensåg roterande rak art.nr 150010

Sågblad oscillerande art.nr 150024

Sågblad roterande art.nr 150023

Sågblad Yxform art.nr 150025