190003 Centralsystem redundans 540

Art. nr.

Redundans systemet består av två sidkanalfläktar och ett styrskåp. Fläktarna har valts med avseende på prestanda vad gäller tryckkurva och ljud och är försedda med rörsystem med backventiler. I styrskåpet är monterat en dubbel uppsättning av reglersystem för fläktarna. Systemet är helt automatiskt (systemet skall ej startas och stängas av vid användning).

Systemet går med ett system som master och det andra systemet som slav.

Systemet är programmerat så att vid låga krav på flöde används endast en fläkt, då kravet för flöde överstiger kapaciteten för en fläkt kopplas en andra fläkt in.

Med två fläktar och dubbel reglering fås full redundans på systemet, vid eventuellt fel på en fläkt eller ett styrsystem byts system för master automatiskt.

Motorstyrningen är kopplat till Medicvent tryckreglering. Tryckregleringen är ansluten till fläktens sugkanal och styr motorstyrningen att reglera fläktens varvtal i enlighet med efterfrågat flöde.

Spänning:                                                                       400V AC, 50Hz 3-fas (Reservkraftförsörjning).

Dvärgsäkring i skåp:                                                      2st 3-pol C10A.

Effektbehov:                                                                  8kW.

Luftflöde:                                                                       0 – 800m³/tim (400m³/tim vid 100% redundans).

Undertryck:                                                                    0 – -150hPa.

Ljudnivå fläkt:                                                               72dB(A).

Measuring surface sound pressure level acc. to EN ISO 3744, measured with an equivalent unit at a distance of 1m. The pump is throttled to an average suction pressure, with piping connected, but no relief valves fitted, tolerance ±3dB(A).

Röranslutningar:                                                             2st Ø110 mm muff (horisontalt).

Vikt fläkt med fundament:                                             137kg.

Vikt styrskåp med benställning:                                     70kg.

Golvyta fläktar med fundament:                                    1100*500*1100 (B*D*H).

Golvyta styrskåp med benställning:                               800 *300*1150 (B*D*H).

Redundans:                                                                    50–100%.

 

Fabriksinställt undertryck.

Systemundertryck för Anestesigaser:      -50 hPa.

Systemundertryck för rökgaser:               -100 hPa.