Om Medicvent

Om Medicvent

De medicinska riskerna för sjukvårdspersonal som kontinuerligt utsätts för skadliga gaser (t.ex. anestesigas, lustgas och rökgas) är allvarliga och väldokumenterade.

En arbetsmiljö med ren luft borde vara en självklarhet!
Medicvent har lösningarna för en säker arbetsplats.

Medicvents övergripande affärsidé är att utveckla,  tillverka och sälja produkter för evakuering av luftföroreningar främst inom sjukvården. Produkterna skall förbättra och säkerställa den inre arbetsmiljön för berörd personal och ha en positiv effekt på den externa miljön.

Medicvent grundades 1983 och har sedan 1989 bedrivit sin verksamhet i Umeå. Grunden till Medicvents verksamhet är den egenutvecklade och patenterade Dubbelmasken som används på sjukhus exempelvis inom anestesi och förlossning. Den används tillsammans med Medicvents egenutvecklade centrala fläktsystem.

Under senare år har ett flertal ytterligare produkter och användningsområden utvecklats, alla med syfte att förbättra inre såväl som yttre miljö. Laser- och diatermiutsuget är till exempel utvecklat för att på bästa möjliga sätt evakuera de mycket besvärande rökgaserna som uppstår vid laser- och diatermikirurgi.

Produkterna säljs både i Sverige och internationellt.

Medicvents kvalitetsledningssystem (QMS) är certifierat enligt ISO13485:2016

Medicvent AB ägs sedan juli 2015 av Sdiptech AB. Sdiptech är en svensk teknikkoncern med inriktning mot infrastruktur som förvärvar och utvecklar bolag med fokus på att skapa mer hållbara, effektiva och säkra samhällen.

 

Läs mer om Sdiptech här!         

 

 

 

Verksamhetspolicy Medicvent AB 20180329

Medicvent har högsta kreditvärdighet

Läs om hur vi hanterar våra kunduppgifter enligt GDPR; Integritetspolicy