Centralsystem

Centralsystem

Alla har rätt till en hälsosam arbetsplats och ingen ska behövas utsättas för onödiga risker!

 

Vårdpersonal som kommer i daglig kontakt med medicinska- och rökgaser på sin arbetsplats utsätts för onödiga risker. Medicvent är specialiserade på evakuering av gaser, punktutsug är något som vi jobbar hårt för. Ett effektivt utsug direkt vid läckan/källan. Detta för att minimera risken att gasen sprids ut i rummet och utsätter vårdpersonalen för onödiga risker.

Medicvent erbjuder flera typer av effektiva lösningar beroende på efterfrågat ändamål och prestanda. Allt från små mobila fläktar till stora redundanssystem.

Centralsystem används vid förlossningar, operationer, även vid övrig användning av gaser eller vid rökgas kirurgi där flera utsug är anslutna.

Centralsystem används för de olika dubbelmaskapplikationerna parallellt med laser/diatermi utsug alternativt separat. Centralsystem placeras avskilt från operationssalarna vilket eliminerar ljud och leder effektivt bort lustgas, anestesigaser/rökgaser från rummet.

Läs mer om våra fläktlösningar på produktsidorna: