Expertområden

Expertområden

De medicinska riskerna för sjukvårdspersonal som kontinuerligt utsätts för skadliga gaser (t.ex. anestesigas, lustgas och rökgas) är allvarliga och väldokumenterade.

En arbetsmiljö med ren luft borde vara en självklarhet och Medicvent har lösningarna!

Medicvent arbetar ständigt med att utveckla,  tillverka och sälja produkter för evakuering av  luftföroreningar främst inom sjukvården. Produkterna skall förbättra och säkerställa den inre arbetsmiljön för berörd personal och ha en positiv effekt på den externa miljön.

 

En arbetsmiljö med ren luft borde vara en självklarhet och Medicvent har lösningarna!