Covidpatienter föder säkrare med lustgas och Dubbelmask

Covidpatienter föder säkrare med lustgas och Dubbelmask

Medicvent arbetar med upptagningen av farliga läckande gaser och säkerställer såväl vårdpersonalens hälsa som renade utsläpp. Bolagets populära Dubbelmask som används vid förlossning hjälper till att säkerställa en arbetsmiljö nästintill fri från lustgasläckage. Under pandemin har frågan om huruvida risken för smittspridning ökar vid användningen av dubbelmask av födande covidpatienter. Istället har man kunnat fastställa det motsatta.

Dubbelmasken har i över 20 år bidragit till att ge kvinnor smärtlindring, samtidigt som den skapar en trygg och säker arbetsmiljö för barnmorskor och sjuksköterskor. Dubbelmasken med sitt effektiva utsug evakuerar såväl den utandade som den läckta gasen, vilket är oerhört viktigt då långvarig exponering av lustgas är ohälsosamt. Tidigt i våras hörde oroliga barnmorskor av sig till Medicvent och undrade om det fanns någon risk att smittas av covid-19 vid användning av dubbelmask.  Detta på grund av att patienter använder lustgasmask.

 

– Det fanns ingen anledning att tro det. Vi känner inte till något fall där användningen av vår mask bidragit till spridningen av något virus eller någon bakterie tidigare. Dessutom minskar användningen av masken spridningen av den födandes utandningsluft som utan mask sprids fritt i rummet. Det talar istället för att Dubbelmasken minskar risken för att smittan sprids. Ju färre partiklar från den födandes utandning som sprids desto bättre, inte minst under pandemin, säger Elin Lindkvist, ekonomichef på Medicvent och lutar sig mot en rad tunga expertutlåtanden.

 

Men oro är oro och vissa var fortsatt fundersamma. I april 2020 rapporterar dock Läkartidningen att födande kvinnor med covid-19 kan använda lustgas som smärtlindring. Barnmorskeförbundet ansluter sig till rekommendationerna. Även 1177 fastslår att man kan använda lustgas som tidigare.

 

– I Läkartidningens artikel konstaterar en överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset att det inte finns någon anledning att tro att det sker aerosolbildning och att större delen av patientens utandningsluft sugs ut. Det innebär att risken för att hon sprider virus via sin utandningsluft till personal och andra i rummet istället minskar med hjälp av vår Dubbelmask, konstaterar Elin Lindkvist.

 

Idag använder cirka 80 procent av förlossningsavdelningarna i Sverige dubbelmasken från Medicvent. Masken suger även upp utandningsluft när den inte sätts mot ansiktet eftersom den med nackband kan hänga under kvinnans haka.

 

– När förlossningen är klar tvättas masken kliniskt ren och slangen till utsuget kastas. Vi rekommenderar att vården använder förfilter som kasseras mellan varje patient. Följer man våra och sjukhuset instruktioner finns det inte heller i hanteringen av utrustningen någon ökad risk för personalen att smittas av viruset på grund av att lustgas används. Hela processen är trygg och säker precis som det ska vara – ingen ska behöva nöja sig med något mindre, avslutar Elin Lindkvist.

 

 

 

 

– Utan masken andas en födande kvinna rakt ut i luften hela tiden.

Utandningsluften från en kvinna som tar lustgas sugs upp av masken och ut ur rummet, konstaterar Elin Lindkvist.

 

 

 

 

 

Redan i april rekommenderade en rad expertgrupper att kvinnor som har covid-19 kan använda lustgas vid förlossning om de så önskar. De rekommendationerna kvarstår.

 

 

Läs mer:

Nya bud om lustgas till smittade – Läkartidningen (lakartidningen.se)

Lustgas – 1177 Vårdguiden

Rekommendation om handläggning av barn till kvinnor med verifierad/sannolik Covid-19| SFOG