Infektionssjukdomar och toxiner lurar i kirurgisk rök

Infektionssjukdomar och toxiner lurar i kirurgisk rök