Exponering för anestesigas vid arbete i operationssal kan leda till sänkt vakenhetsgrad

Exponering för anestesigas vid arbete i operationssal kan leda till sänkt vakenhetsgrad