Studier

Studier och rapporter

Dental

TitelLänk
Kartläggning och potential för minskade utsläpp av lustgas från sjuk- och tandvård i Region Skåne
Arbetsmiljöverket: Oacceptabla nivåer av lustgas uppmätta hos vårdpersonal
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation: Lustgas
Reduced fertility among women employed as dental assistants exposed to high levels of nitrous oxide

Förlossning

TitelLänk
Omvärldsanalys om möjligheterna till minskade utsläpp av lustgas från förlossningsavdelningar
Measurements and Reduction of Nitrous Oxide in Operating Rooms
Utvärdering av olika system för utsug av lustgas från förlossningar
Exponering för lustgas vid sex förlossningsavdelningar i Mellansverige
Exponeringsmätningar av lustgas, sevofluran, isofluran samt desfluran vid operations- och uppvakningsavdelningar på nio sjukhus i Mellansverige
Kartläggning och potential för minskade utsläpp av lustgas från sjuk- och tandvård i Region Skåne
Arbetsmiljöverket: Oacceptabla nivåer av lustgas uppmätta hos vårdpersonal
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation: Lustgas
Trygg användning av lustgas i förlossningsrum
Nitrous oxide exposures of midwives: exposure assessment and testing of acute effects
Rapport 2008:4 Anestesigaser vid förlossning, i ambulanser och inom veterinärvård
A newly developed scaving system for administraion of nitrous oxide during labour: safe occupational use

Narkos

TitelLänk
Reduced exposure to halothane and N2O
Nitrous oxide in 50% O2N2O mixture forpain management Occupational exposurelevels and prevention in a French hospital
Översikt Dubbelmask
Occupational exposure to nitrous oxide during procedural – pain control in children
Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation: Halothan
Exponering för anestesigas vid arbete i operationssal kan leda till sänkt vakenhetsgrad
Measurements and Reduction of Nitrous Oxide in Operating Rooms
Rapport 1999:12 Anestesigaser
Anästhesiegasexposition im OP Doppelmaskensystem in der Kinderklinik
Arbetsmiljöverket: Ansestesigaser
Hygieniska gränsvärden och åtgärder mot luftföroreningar
The double mask – a new local scavenging system for anaesthetic gases and volatile agents
Exponeringsmätningar av lustgas, sevofluran, isofluran samt desfluran vid operations- och uppvakningsavdelningar på nio sjukhus i Mellansverige

Rökgas

TitelLänk
Virus-Induced Cancers of the Skin and Mucosa: Are We Dealing with “Smoking Guns” or “Smoke and Mirrors” in the Operating Theatre?
Ultrafine smoke particles Ejso 35 (2009)
The hazards of surgical smoke
Air contamination control in Hybrid operating theatre
Surgical smoke almost killed me
Infektionssjukdomar och toxiner lurar i kirurgisk rök
The examination of problems experienced by nurses and doctors associated with exposure to surgical smoke and the necessary precautions

Veterinär

TitelLänk
A scavenging double mask to reduce workplace contamination during mask induction of inhalation anesthesia in dogs
Rapport 2008:4 Anestesigaser vid förlossning, i ambulanser och inom veterinärvård
A scavenging double mask for animals

Här har vi samlat studier och rapporter inom vårt arbetsområde. Har du tips på nya aktuella publikationer eller rapporter, kontakta oss gärna och tipsa.