Omvärldsanalys om möjligheterna till minskade utsläpp av lustgas från förlossningsavdelningar

Omvärldsanalys om möjligheterna till minskade utsläpp av lustgas från förlossningsavdelningar

Measurements and Reduction of Nitrous Oxide in Operating Rooms

Utvärdering av olika system för utsug av lustgas från förlossningar

Exponering för lustgas vid sex förlossningsavdelningar i Mellansverige

Exponeringsmätningar av lustgas, sevofluran, isofluran samt desfluran vid operations- och uppvakningsavdelningar på nio sjukhus i Mellansverige

Kartläggning och potential för minskade utsläpp av lustgas från sjuk- och tandvård i Region Skåne

Arbetsmiljöverket: Oacceptabla nivåer av lustgas uppmätta hos vårdpersonal

Nordiska expertgruppen för gränsvärdesdokumentation: Lustgas

Trygg användning av lustgas i förlossningsrum

Nitrous oxide exposures of midwives: exposure assessment and testing of acute effects