Veterinär
 
Ett effektivt kombinerat andnings- och evakueringssystem för läckage- och överskottsgaser (Anevac V).
Som med den specialanpassade masken passar de flesta djur.
 
Systemet ger ett utmärkt skydd för personalen då de inte utsätts för läckande gaser.