Postop & Uppvak
Systemet används vid postop och uppvakning för evakuering av gasrester i patientens utandningsluft (Anevac P). Efter avslutad anestesi innehåller oftast patienternas utandningsluft narkosgas under relativt lång tid.
 
Många gånger kan det vara lämpligare att låta patienten ventilera ut gasen på uppvakningsavdelningen istället för i operationssalen. För att då inte få för höga gaskoncentrationer i rumsluften används en specialkonstruerad hakmask, som effektivt suger upp patientens utandningsgas under de första 15-20 minuterna.

För mer ingående information se handbok.