Patovac
 
 
 
Medicvent jobbar för att förbättra luften i samband med obduktionsverksamhet. Det är ett påtagligt arbetsmiljöproblem i många verksamheter, där utsuget inte fungerar optimalt eller saknas. Spridning av partiklar (fasta partiklar samt vätskestänk) samt illaluktande benspån som uppkommer i samband med öppnandet av skallar är ett problem. Dessutom utgör dessa partiklar en potentiell smittkälla.
 
Erfarenhetsmässigt så vet man idag från olika branscher att punktutsug bör vara helt integrerat i arbetsredskapet för att komma riktigt nära och få så bra resultat som möjligt.
 
Fördelar med Patovac;
- 98% evakuering av lösa partiklar
- Integrerad utsug i arbetsredskapet
- Sterilfilter avskiljer alla partiklar
- Slangarna tål autoklavering
- Lätt att rengöra
- Finns att få med roterande såg eller oscillerande såg
- Installationen kan enkelt göras mobilt eller stationärt
 
Studier gjorda av arbetsmiljöinstitutets tekniska enhet i Umeå visar att Patovac minskar dammhalten med 98%, dvs att emissionen av partiklar blir 50 gånger större om ej Patovac används. (källa: Arbetsmiljöfonden sammanfattningar; Eliminationsteknik för obduktionsarbete  Pnr 89-0609 ventilation 56).

För mer information var vänligen kontakta oss på Medicvent.