PRODUKTER: Balsavac
 
Behovet att balsamera kroppar av sanitära skäl ökar.
Detta sker med hjälp av formaldehyd som kan orsaka allergi och vilket troligen är cancerframkallande, det gör hanteringen till arbetsmiljöproblem! (Källa Svd 20091029)
 
Medicvent arbetar aktivt för att förbättra arbetsmiljön för de anställda. Vid balsameringen erbjuder Medicvent en sugdon som monteras på balsameringsmunstycket, detta säkerställer att utsugspunkten är så nära läckagekällan som möjligt och fångar effektivt upp både förångad vätska och vätska i sig.
 
Balsavac består av ett rostfritt tryckkärl på hjul som fylles med balsameringsvätska och därefter pumpas upp med tryckluft, trycket avläses på en tryckmätare. Lämpligt fyllnadstryck justeras på en steglöst reglerbar tryckreducering. Under arbetets gång kan trycket justeras och därmed anpassas till kroppens beskaffenhet, detta för att undvika onödiga läckage

För mer information se handbok eller vänligen kontakta oss på Medicvent.