Motorventil
Medicvent motorventil är avsedd att i första hand användas tillsammans med Medicvent´s centralsystem. Dess funktion är att reglera flödet i suguttag i OP-sal. Regleringen av ventilen sker medels två typer av reglerpaneler, steglös eller 3-läges.Motorventilen kan användas till andra ändamål om man följer instruktionerna denna installationsanvisning.