Textruta: Lustgas används vid ca 70 procent av alla förlossningar i Sverige. Utsläppen av lustgas vid en genomsnittlig förlossning går att jämföra med utsläppen vid ca 150 mils bilkörning – eller en bilresa mellan Stockholm och Hamburg! Lustgas används också som bedövningsmedel vid operationer och inom tandvården. Lustgas är en bra och väl beprövad smärtlindring vid förlossningar. Men läckande lustgas kan ge obehag i form av huvudvärk, trötthet och illamående. Dessutom är den en aggressiv växthusgas. När patienten andas ut är lustgasen oförändrad, vilket kan påverka framför allt personalen som ibland utsätts för höga doser. Därmed blir lustgasen ett arbetsmiljöproblem. Men man behöver inte avstå från lustgasen – lös istället läckageproblemet! Dubbelmasken stoppar läckaget Lustgasrening


I Dubbelmasken andas patienten både in och ut lustgasen, utan läckage.

Via utsuget i Dubbelmasken skickas utandad gas ut ur salen, med Medicvents

centrala fläktsystem. Istället för att leda lustgasen direkt ut ur sjukhuset leds

den till Destruktorn. Medicvent tar då totalansvar från förlossningssalen ända

 till dess att Lustgasen destruerats och leds ut ur Sjukhuset.

Fakta:

I Medicvents Destruktor sönderdelas lustgasmolekylen och omvandlas till syrgas

och kvävgas – alltså vanlig luft, som inte påverkar vår gemensamma miljö.

 

Medicvents destruktor är mycket energieffektiv och kapacitetsanpassas efter behov.

 


 
Medicvent har levererat ett antal destruktorer till förlossningsavdelningar i Sverige som;


 • Nya Karolinska, Solna (2st Destruktorer)

 • Sophiahemmet, Stockholm

 • Sundsvall Sjukhus, Sundsvall

 • Västra Götalandsregionen


 •  Västra Götalandregionens förlossningar som använder sig av Medicvents totallösningar är; 

  -Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL

  -Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS

  -Skaraborgs Sjukhus, Skövde

  -Östra Sjukhuset, Göteborg

  -Mölndals Sjukhus