Laser & Diatermi
 
Laser- och diatermiutsuget är utvecklat för att på bästa möjliga sätt evakuera de mycket besvärande rökgaserna som uppstår vid laser- och diatermikirurgi.
 
Medicvents Diatermi/laser utsug har många klara fördelar som;
- Rökgasen evakueras ut ur operationssalen
- Inga luftstörningar i operationssalen
- Låg kostnad för filter
- Mycket tyst
 
Systemet består av ett evakueringssystem, med ett lätt utbytbart sterilfilter (huvudfilter), evakueringsslangar, ett förfilter samt olika "munstycken" utformade för att komma så nära operationsstället som möjligt. Evakuering sker genom ett centralt evakueringssystem eller med en fläktenhet. En nyhet är Medicvents Av-/På-ventil som känner av när laser eller diatermipennan används och då automatiskt startar och stänger flödet till utsuget.

För mer ingående information se handbok, instruktionsblad och systembeskrivning.
Det finns även några videoklipp att se.