Förlossning
 
Ett kombinerat andnings- och evakueringssystem för läckage- och överskottsgaser som används vid förlossning (Anevac F).
 
Systemet består av Dubbelmask med nackband eller alternativt hakmask.
 
Systemet löser det svåra problemet med att både suga bort den gas som läcker från masken och samtidigt evakuera den gas som vädras ut med patientens utandningsluft. Dubbelmasken skyddar effektivt personalen från läckande lustgas. Systemet har en mycket hög verkningsgrad när det gäller att samla in lustgas för senare destruktion.

För mer ingående information se handbok.