Dubbelmask
 
Dubbelmasksystemet används under arbete med anestesi för att bibehålla en säker och trivsam arbetsmiljö utan läckande gaser.
 
Det har visat sig att det vid maskanestesi ofta läcker narkosgas. Medicvents Dubbelmasksystem eliminerar dock personalens exponering av läckgaser. När Medicvents Dubbelmask används säkerställs en god arbetsmiljö för personalen. Användare av Dubbelmasken konfirmerar att de efter en dags arbete känner sig betydligt fräschare nu när de använder Dubbelmask än tidigare.
 
Dubbelmasken består av en hård yttermask av genomskinlig Polysulfon och en mjuk innermask av genomskinlig silikon. Mellan ytter- och innermask finns en spalt där läckande gaser sugs ut via kopplingshuset och evakueringsslangar. Kopplingshuset sammankopplar Dubbelmasken med aktuellt slangsystem (standard ISO-kona).

För mer ingående information se handbok och instruktionsblad. Det finns även ett videoklipp att se.
Vi vill tipsa om att vår återföräljare Canadian Medical Ventilation har lagt ut ett demoklipp på  Dubbelmasken som är värd att se. Demoklipp Dubbelmask


Larynxset
 
Larynxset används vid anestesi med larynxmask, för att säkerhetsställa en säker arbetsmiljö utan läckande gaser.
 
Studier visar att det förkommer läckage vid användning av Larynxmask, särskilt vid assisterad andning men även vid spontanandning. För att undvika detta har Medicvent ett Larynxset som reducerar personalens exponering för läckande gaser. En Larynxkåpa sätts över patientens ansikte. I kåpan finns det en spalt där tuben till larynxmasken sätts. Det gör att kåpan täcker patientens näsa och mun med ett avstånd på ca 3-4 cm.
 
Kåpan finns i flera olika storlekar och i 2 modeller för Larynxmask med antingen enkel eller dubbel kanal. Detta gör att nästan allt läckage evakueras via kåpan/evakueringssystemet.
 
För mer information, vänligen kontakta oss.