Dental
 
Näsmasken (Anevac D) som används inom dental tar effektivt hand om utläckande analgesigaser vid grepp i munhåla och svalg.
 
Evakueringen kan ske mycket nära utan att därför bli hindrande vid ingreppet. Den gas som läcker ut runt näsmasken sugs upp i spalten mellan ytter- och innermask, precis så som sker när den vanliga Dubbelmasken används på operation.
 
Dubbelnäsmasken finns i tre storlekar. Utsugsslangens anslutning är vridbar i 360° för att kunna placeras så att den inte är i vägen.

För mer ingående information se handbok.