PRODUKTER: Centralsystem
 
 
Styrskåp
Motorstyrningen är kopplad till ett tryckregleringssystem konstruerat av Medicvent.
 
Tryckregleringen är ansluten till fläktens inkanal och styr motorstyrningen att reglera fläktens varvtal i enlighet med efterfrågat flöde. Detta innebär att flöde och undertryck är konstant oberoende av hur många operationssalar som används.
 
Systemet erbjuder också larm och driftsindikering, detta potentialfritt över reläer.