PRODUKTER: Centralsystem
 
 
Fläktar
Systemet består av en eller två sidkanalsfläktar med särskilda prestanda vad gäller tryckkurva och ljud.
 
Fläktarna styrs av en motorstyrning av frekvenstyp som är programmerad för låga effektförluster hos fläkten vilket vid låga varvtal ger en så låg temperaturhöjning som 12 grader celsius vid 900 rpm som är tomgångsvarvtal i systemet. Systemet är helt automatiskt (inget till och från).