Ambulans
 
Ett kombinerat andnings- och evakueringssystem för analgesi som används i ambulanser (Anevac A).
 
Dubbelmasken är anpassad med en särskilt utformad fläktenhet.
Inte ens med stängd taklucka behöver man nu längre riskera inblandning av analgesigaser i personalens inandningsluft, vilket är viktigt ur hälso- och trafiksäkerhets synpunkt.

För mer ingående information kontakta oss.