Affärsidé

Medicvents  affärsidé  är  utveckla,  tillverka och sälja produkter  för evakuering av  luftföroreningar främst inom sjukvården. 
Produkterna skall  förbättra och säkerställa den inre arbetsmiljön för berörd personal.  Medicvent  kan  också  vidareförsälja
produkter till sjukvården.
Marknad är världen.
Verksamhetspolicy
 

Kvalité och Miljö

•  Vårt kvalitets- och miljöarbete ska vara förebyggande och sträva efter ständiga förbättringar genom ett tydligt målfokus. 
•  Vi ska ha ett starkt kundfokus, och våra produkter ska uppfylla kundens krav, bidra till en bättre arbetsmiljö hos kunden
  och en bättre miljö. 
•  Vi ska leverera säkra produkter och som minimum uppfylla alla legala krav. 
•  Vi ska använda våra resurser på ett effektivt sätt för att hålla en hög produktivitet och minimera vår miljöpåverkan. 
•  Vår verksamhet och produkter ska också uppfylla relevanta behov, krav och förväntningar från andra intressenter såsom
  ägare, medarbetare, näringslivet och samhället i övrigt. 

10-01-11 Lars Svensson VD