Företaget
 
Medicvent AB grundades 1983 och har sedan 1989 bedrivit sin verksamhet i Umeå.
 
Grunden till Medicvents verksamhet är den egenutvecklade och patenterade Dubbelmasken som används på sjukhus exempelvis inom anestesi och förlossning.
 
Upphovsmannen Allan Lindkvist blev utnämnd till Medicine hedersdoktor vid Medicinska fakulteten, Umeå Universitet.
 
Syftet med att använda Dubbelmasken är att värna om den inre arbetsmiljön för personal och dess hälsa genom eliminering av skadliga gaser.
 
Under senare år har ett flertal ytterligare produkter och användningsområden utvecklats, alla med syfte att förbättra inre såväl som yttre miljö.
 
”Working for Your Health” är Medicvents motto.